p2p lån

P2P Lån betyder att du lånar till lägre ränta av andra privatpersoner istället för att gå till banken. Vi förklarar hur du sparar pengar på P2p lån.

Vad är P2P?

För många kan termen P2P vara helt okänd och för att man ska förstå vad P2P lån är måste man också förstå termen. Termen P2P är en förkortning av peer to peer. Någon svensk översättning finns inte. Direkt översatt betyder det ungefär person-till-person. P2P kan användas för flera olika saker. Det handlar om att personer möts för att göra något. Dock blandas inte några myndigheter eller mellanhänder in. Under de senaste åren har just P2P blivit mycket vanligt inom ekonomi.

Hur fungerar ett peer-to-peer lån?

Om man till exempel lånar pengar från en släkting, en familjemedlem eller annan privatperson utan att blanda in en bank är det ett P2P lån. Det kan till exempel handla om att man behöver låna en summa för att kunna köpa något man gärna vill ha.

Att låna via P2P i dag

Man tror att just P2P lån kommer att börja dominera marknaden allt mer men för att det ska fungera måste man se till att lånen struktureras. Det måste finnas en eller flera personer eller företag som sammanför långivarna och låntagarna. Det handlar inte om att mellanhanden ska ta hand om pengarna på något sätt. Den så kallade förmedlaren ska bara sköta all administration som kreditupplysningar, se till att lånen betalas och dessutom ska det finnas en mötesplats för de som vill låna ut och de som vill låna pengar. Det finns i dag ett par sådana förmedlare. Att vara låneförmedlare när det gäller P2P utlåning är helt och hållet riskfritt. Det är bara de personer som ansluter sig och beslutar sig för att låna ut pengar som håller i lånet, och det är alltså också den eller de personerna som tar risken om låntagaren inte kan eller vill betala

Att tänka på som långivare

Många som ansöker om den här lånetypen har av olika anledningar inga möjligheter att gå till en vanlig bank eller kreditgivare för att låna lite pengar. Det kan till exempel handla om att personen fått betalningsanmärkningar av någon anledning. Det kan också vara så att personen inte är så duktig på att sköta sin ekonomi och därför inte är så attraktiv för banken. Det gäller alltså att kolla upp låntagaren lite extra noga och man bör också fundera lite innan man beslutar sig för att verkligen låna ut pengarna.

Om du vill låna ut pengar till en annan person via en förmedlare kan du välja själv vilka låntagare du vill låna ut till. Det går också att ge förmedlaren ansvaret att förmedla pengarna. Om förmedlaren väljer ut låntagare får du som lånar ut pengar möjlighet att göra det helt utan att behöva göra något egentligen. Riskspridningen blir också mer jämn än om låntagarna väljs ut manuellt. Om pengarna lånas ut genom en förmedling behöver långivaren inte heller ta ansvar för att skicka ut betalningspåminnelser eller liknande. Det sköts av förmedlingen.

Vad kostar ett peer to peer lån?

Eftersom det inte finns någon bank eller liknande som står bakom lånen kan de kosta nästan vad som helst. Det är alltid långivaren som bestämmer hur villkoren för lånen ska se ut och därför kan ett lån vara dyrare för en låntagare än för en annan trots att de lånar samma belopp. Eftersom det som sagt inte finns någon bank eller något annat som går in som mellanhand, och eftersom det är långivarens egna pengar som lånas ut kan det ibland kosta lite mer med den här typen av lån än vad banklån eller liknande gör. Som långivare tar man en stor risk och därför sätts också en relativ hög ränta. Om man känner den som man ska låna pengar av och denne vet att man kommer att sköta sina betalningar finns det dock en chans att man i alla fall kan få en ränta som är lägre än för vanliga snabblån.

Vad behöver du som vill låna pengar tänka på?

När du väljer att använda dig av ett P2P lån krävs det ingen säkerhet. Lånet fungerar som ett vanligt lån men istället för att en bank är inblandad lånar man från helt vanliga privatpersoner. Det kan dock vara klokt att tänka på att betala tillbaka lånet. En privatperson kan behöva sina pengar och om lånet då inte är betalat i rätt tid kan problem uppstå, speciellt om man har lånat av en släkting eller liknande. Om pengarna lånas genom en förmedling är det inte heller säkert att låntagaren kan få veta vem som lånat ut pengarna. Då går det inte att kontakta denne direkt och be om en annan amorteringsplan eller liknande. Eftersom långivaren ser lånet som en investering med tanke på räntor med mera brukar det inte heller gå att betala av hela skulden på en gång utan allt som oftast måste man fortsätta följa den avbetalningsplan man fått.

Hur lånar man med P2P?

Om man vill använda sig av metoden P2P lån Sverige när man behöver låna pengar finns det lite olika vägar att gå. Om man känner någon som har en del pengar över som denne inte behöver just nu kan man fråga den personen om ett lån är möjligt. Om så inte är fallet kan det vara klokt att besöka en förmedlare av just P2P lån. När man går den vägen kommer en förmedlare att agera ungefär som en rådgivare på banken. Denne informerar om att det kommer att tas en kreditupplysning och att vissa krav gäller. Om allt blir godkänt och en långivare väljer att låna ut pengarna krävs det att låntagaren skriver under vissa papper. Utan att det är gjort är lånet inte giltigt.

Ibland kan det också vara så att det inte finns en passande långivare direkt. Lånet kan fortfarande bli beviljat, men det kan ta en stund innan pengarna betalas ut. Det kan ta några dagar eller veckor. Det kan också vara så att man inte finner en långivare som vill låna ut hela beloppet. Då kan man få ett mindre lån, eller så får man låna av flera långivare. Om lånet inte kan matchas alls meddelas låntagaren om det.